Hathajoga.eu

Šrí Nisargadatta Maharadž

Tento seberealizovaný mistr, který žil v chudinské čtvrti v Bombaji, se stal proslulý svými brilantními, vtipnými a spontánními promluvami, ve kterých vyučoval prostou a úspornou džňána jógu, založenou na vlastní zkušenosti. Mnohé z těchto promluv byly publikovány knižně. První z knih, Já jsem To, si jakožto dílo moderní klasiky velmi cení všichni, kteří praktikují Advaitu.

Šrí Nisargadatta Maharadž se narodil v Bombaji v dubnu 1897.


Read more...

DUŠE, SVĚT, BRAHMA A SEBEREALIZACE

Vědomí jedné bytosti, celého světa a podpůrné primární síly jsou prožívány
všechny naráz. Být si vědom své vlastní bytosti tu neznamená fyzické uvědomě-
ní si sebe sama jako individua, ale zahrnuje v sobě záhadnost života. Před tímto
uvědoměním, ve slepotě člověku vlastní, tu není zkušenost brahmana, avšak
v momentu, kdy si je člověk vědom bytí, je si také přímo vědom světa a brahma-
na.


Read more...

ASPIRANT A DUCHOVNÍ MYŠLENÍ

Duchovní myšlení je to „nejvyšší“. Hledání „nejvyššího“ se mezi světci říká
„první polovina“. Správné pochopení  tohoto vede k vidině Boha a nakonec
uzraje v jistotu o pravé skutečnosti „Já“, která se nazývá „polovina druhá“.
Ten, který se vydává duchovní cestou, začíná s kontemplací a oddaností.
A právě tu, poprvé, setkává se s radostí z modlitby a uctívání. V tomto počáteč-
ním stádiu nabývá společnosti  spoluaspirantů.


Read more...

SEBEPOZNÁNÍ A SEBEREALIZACE

Když soustředíme pozornost na původ myšlenky, myšlenkový proces
samotný zanikne. Vznikne tak přerušení, které je často příjemné, a proces
začne znovu. Když se odvrátíme od vnějšího světa a užíváme si bezpředmět-
né blaženosti, mysl sama cítí, že vnější svět jsou pouze koncepty.


Read more...

CO ZNÁT?

Kontinuální proces poznávání prostředí kolem nás probíhá od narození, kdy
se také identifikujeme s naším nižším „jástvím“. Ačkoli vědomí „já“ je automa-
tické, a tudíž nevyžaduje z naší strany jakékoli úsilí, člověk se musí naučit jistým
věcem: Musí se poučit o své vlastní osobě a strasti, která je člověku tak vlastní.
Některé věci se naučíme z nutnosti, jiné, které jsou nám po chuti, se naučíme
jen tak.


Read more...