Hathajoga.eu

Instrukce pro žáky

Vědomí   těla

Vědomí   dechu

Vědomí   mysli

Pozornost , pozornost  , pozornost  a  pozornost  na  pozornost

Vědomí   pozornosti

Nádech   –   pozornost   -   (já)

Výdech  -     uvolnění    -     (jsem)

 

Cvičení  – pohyb  – nádech – pozornost - (já ) protažení   a  držení  napětí ,  hledání  souladu   polohy (asany)  a dechem  + směr mysli. Výdech, stop, zastavení , uvolnění (jsem).

Především   ahinsa  - ne násilí.

Dech , nádech i výdech do břicha . Po zvládnutí,  později   směr dechu , nádech i výdech  ke kostrči.

Mysl určuje pohyb , mysl udržuje pohyb , mysl drží napětí, tah směr  těla, mysl protestuje, vytváří dialogy , mysl se unavuje, mysl relaxuje. Mysl hodnotí (ze  vzniklých  podnětů) .

Hledáním souladu, tj. ahinsy,  můžeme  sledovat  stav  cvičení ,tj. napětí , klid ,prostor.

Napětí   tělesné neznamená  napětí  duševní.  Nezamněňovat  Ahinsu  s leností.

Dech cvičí s tělem . Uuvolněná pozornost, sleduje vše od pohybu po pocity,  které pohybem vznikají.  Vnímá i klid v pozadí, jeho  neměnnost.

Vnímání  proměnného  a neměnného.

Rutina , zvládnutí  asán, a  to proto,  abychom v nich mohli  pozorovat vlivy  a  působení.

Relaxace  v  každém  výdechu.

Pozornost  v  každém nádechu.

Reflexní  zóny  ústa, oči, nos, tváře, stále vědomě uvolňovat.